Tervetuloa Jokvarren kylät ry:n kotisivuille. Olemme entinen Arvenmäki-Asemamäki Asukasyhdistys ry.  Uusi nimi siksi, koska toiminta-alueemme on laajentunut ja alueella on nyt useita kyliä: Linnamäen- Kinkolanmäen-, Arvenmäen-, Möntölänmäen-, Asemamäen-, Mellanmäen-, Pispalan-, ja Auvilan asuinalueet. Toimimme Jämsän kaupungin alueella. Toiminta ja muu käytäntö ei ole muuttunut, alue on isompi ja nimi on siksi muutettu paremmin alueeseen sopivaksi ja myös lyhyemmäksi.

Meidän tavoitteemme:

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jokvarren alueiden  hyvän, turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä  terveellisen ympäristön puolesta.   
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  edistää alueellista asukastoimintaa,  selvittää asumiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä ja vaikuttaa asukkaiden etujen mukaiseen ympäristö- ja aluepolitiikan aikaansaamiseen  sekä työskentelee alueen peruspalveluiden säilyttämiseksi ja edelleen  kehittämiseksi, tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla kannanottoja Jämsän kaupungille ja muille viranomaisille sekä liikelaitoksille,  järjestää erilaisia keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia,  järjestää erilaisia henkisiä sekä liikunnallisia tapahtumia yhdessä paikallisten yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa. Yhdistys ei harjoita minkäänlaista puoluepoliittista toimintaa.   
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäseniItään jäsenmaksua,  ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita, järjestää varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä, harjoittaa kirpputori- ja kahvilatoimintaa yhdessä liikepaikassa.